Tìm kiếm

Thông tin cần tìm:

Sản phẩm

Hỗ trợ trục tuyến

Tin tức

Thống kê

  • Thong ke the tin dungThong ke the tin dungThong ke the tin dungThong ke the tin dungThong ke the tin dungThong ke the tin dungThong ke the tin dungThong ke the tin dung
  • Đang online: 2

  • Hôm nay: 11

  • Hôm qua: 3584

Hãng sản xuất

TB dò kim loại Guardspirit : Guardspirit

Tay dò kim loại MD3003B1HP

Tay dò kim loại MD3003B1HP

Giá: 900.000 VNĐ

Liên hệ để có giá tốt nhất

Tay dò kim loại XYT800HP

Tay dò kim loại XYT800HP

Giá: Liên hệ

Liên hệ để có giá tốt nhất

Tay dò kim loại CTB2008HP

Tay dò kim loại CTB2008HP

Giá: Liên hệ

Liên hệ để có giá tốt nhất

Tay dò kim loại  MD200HP

Tay dò kim loại MD200HP

Giá: 600.000 VNĐ

Liên hệ để có giá tốt nhất

Cổng dò kim loại XYT2101II( 6 ZONES)HP

Cổng dò kim loại XYT2101II( 6 ZONES)HP

Giá: Liên hệ

Liên hệ để có giá tốt nhất

Cổng dò kim loại GuardSpirit XYT2101A2HP( 6 ZONES)

Cổng dò kim loại GuardSpirit XYT2101A2HP( 6 ZONES)

Giá: 36.000.000 VNĐ

Liên hệ để có giá tốt nhất

Cổng dò kim loại XYT2101B (8-24 zones)HP

Cổng dò kim loại XYT2101B (8-24 zones)HP

Giá: Liên hệ

Liên hệ để có giá tốt nhất

Máy Xray soi hành lý XJ5030HP

Máy Xray soi hành lý XJ5030HP

Giá: Liên hệ

Liên hệ để có giá tốt nhất

Máy soi chiếu hành lý XJ5335

Máy soi chiếu hành lý XJ5335

Giá: Liên hệ

Liên hệ để có giá tốt nhất

Máy Xray soi hành lý  XJ6550HP

Máy Xray soi hành lý XJ6550HP

Giá: Liên hệ

Liên hệ để có giá tốt nhất

Máy Xray soi hành lý XJ8065HP

Máy Xray soi hành lý XJ8065HP

Giá: Liên hệ

Liên hệ để có giá tốt nhất

Cổng dò kim loại XYT2101LCD( 6-18 zones)HP

Cổng dò kim loại XYT2101LCD( 6-18 zones)HP

Giá: Liên hệ

Liên hệ để có giá tốt nhất