Tìm kiếm

Thông tin cần tìm:

Hỗ trợ trục tuyến

Thống kê

  • Thong ke the tin dungThong ke the tin dungThong ke the tin dungThong ke the tin dungThong ke the tin dungThong ke the tin dungThong ke the tin dung
  • Đang online: 6

  • Hôm nay: 1142

  • Hôm qua: 1217

HPT trúng thầu hệ thống Camera, cổng dò kim loại cho nhà máy Samsung Vina

Năm hoàn thành: 2012

Giá trị: 540.000.000 đ

IMG_3030 IMG_3031 IMG_3029 IMG_3028 IMG_3037 IMG_3035 IMG_3034 IMG_3032 IMG_3044 IMG_3043 IMG_3042 IMG_3041 IMG_3040 
x