Tìm kiếm

Thông tin cần tìm:

Sản phẩm

Hỗ trợ trục tuyến

Thống kê

  • Thong ke the tin dungThong ke the tin dungThong ke the tin dungThong ke the tin dungThong ke the tin dungThong ke the tin dungThong ke the tin dungThong ke the tin dung
  • Đang online: 10

  • Hôm nay: 1994

  • Hôm qua: 1894

THÔNG BÁO “ V/v Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương,Ngày Giải Phóng Miền Nam 30/04,Ngày Quốc tế Lao Động 01/05/ 2019 ”

 

CÔNG TY CP

TMDV XNK HPT VIỆT NAM

Số: 2701/TB-HPTVN.2019

                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                   THÔNG BÁO

                                                          “ V/v Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương,Ngày Giải Phóng Miền Nam 30/04,                                                                                            Ngày Quốc tế Lao Động 01/05/ 2019  ”

                     Kính gửi:       –    Các đơn vị đối tác

                                                  Toàn thể CBNV

Căn cứ vào công văn số 4659/TB-LĐTBXH ngày 13/11/2015 của Bộ Lao Động  Thương Binh và Xã Hội , và Nghị định số 45/2013/NĐ-CP của Chính Phủ.

Căn cứ và tình hình thực tế tại Công ty CP TMDV XNK HPT Việt Nam.

 Được sự chấp thuận của Tổng Giám đốc về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Giải Phóng Miền Nam 30/04, Ngày Quốc tế Lao Động 01/05/2019.Công ty CP TMDV XNK HPT Việt Nam trân trọng thông báo đến các đơn vị đối tác và toàn thể CBNV về kế hoạch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương,Ngày Giải Phóng Miền Nam 30/04,Ngày Quốc tế Lao Động 01/05/2019  như sau:

  1. Thời gian nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương vào ngày thứ bảy 13/04/2019 đến hết thứ hai ngày 15/04/2019.
  2. Thời gian làm việc lại bình thường từ thứ ba 16/04/2019.
  3. Do thứ bảy ngày 13//04/2019 là ngày làm việc bình thường nên công ty sẽ tổ chức làm bù vào 1 buổi chiều thứ bảy tức ngày: 20/04/2019
  4. Thời gian nghỉ lễ Ngày Giải phóng Miền Nam 30/04, Ngày Quốc tế Lao Động 01/05/2019 vào ngày thứ hai 29/04/2019 đến hết thứ tư ngày 01/05/2019.
  5. Do thứ hai ngày 29/04/2019 là ngày làm việc nên công ty sẽ tổ chức làm bù vào 2 buổi chiều thứ bảy tức ngày: chiều thứ bảy ngày 04/05/2019 và chiều thứ bảy ngày 11/05/2019.

Công ty CP TMDV XNK HPT Việt Nam xin chúc các đơn vị đối tác và toàn thể nhân viên một kỳ nghỉ vui vẻ, và hạnh phúc.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

 Toàn thể CBNV; các ĐVĐT

 Lưu: ………………   

 

                                                                                                                                                                                               Tp.HCM, Ngày 01 tháng 04 năm 2019

                                                   Tổng Giám Đốc

                                                             ( Đã ký)